OIS tilpasningsplan

21. juni 2016:  Plan for tilpasning af af OIS - til grunddataprogrammet mm., version 1.0 af 21. juni  klik her

Grunddataprogrammet har meddelt at det bliver forsinket med ca. 1 år og forventes afsluttet i medio 2018 jf. http://www.digst.dk/Arkitektur-og-data/Grunddata. Det betyder, at milepælene i OIS også udskydes. OIS´ tilpasningsplan vil blive opdateret, når der foreligger en ny konsolideret plan for grunddataprogrammet med konkrete idriftsættelsesdatoer for kilderegistrene i GD1 og GD2.